Marec 2014
Prispeval: Administrator   
sreda, 26. februar 2014

 

 

 

Za 8. marec, praznik Dneva žena, vas vabimo ob 18,30. uri

na BREZPLAČEN GLASBENI VEČER v Bunčetovo domačijo,

kjer bo nastopil mešani pevski zbor Sežana in skupina harmonikarjev.

Ob tej priložnosti čestitamo vsem ženam za njihov praznik, najstarejše krajanke v KS Dutovlje pa bomo tudi letos obiskali na njihovih domovih, jim poklonili cvetje in z njimi poklepetali. 

 

 

 

14. marca ob 19. uri bo Petkov večer namenjen zlasti kmetovalcem, vrtičkarjem in lastnikom gozdov. Predavatelj Milko Novič, dr. kemije, iz  Brij pri Koprivi, bo spregovoril

O BIO OGLJU, NJEGOVI PROIZVODNJI, LASTNOSTIH IN UPORABI V MODERNEM KMETIJSTVU.

Gost večera bo dr. Dušan Klinar, raziskovalec Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra  iz Ptuja.

 Bio-oglje (po angleško: biochar) je oblika oglja, ki je pripravljena iz lesa ali drugih organskih materialov. Uporablja se za izboljšanje strukture zemlje, rastline pa v takih bolj rodovitnih razmerah prej in bolj bogato obrodijo, so močnejše in bolj zdrave, ob povišani kapaciteti zadrževanja vode potrebujejo tudi manj zalivanja, ob upočasnjenem izpiranju gnojil manj gnojenja ter ob povečani zračnosti manj mehanske obdelave tal. Postopek priprave bio-oglja in njegove uporabe v kmetijstvu ni nov, saj izgleda, da so ga že poznali naši davni predniki, a se je to znanje kasneje izgubilo. Pod pojmom Terra preta ga zasledimo tudi v porečju Amazonke, kjer so pred več kot 1000 leti tamkajšnji staroselci z vnašanjem oglja v sicer nerodovitna tla le-ta naredili plodna, povečano rodovitnost pa kažejo še danes.

Pojem bio-oglje srečujemo v literaturi in kmetijskih nasvetih zadnja leta vedno pogosteje, tako v povezavi s trajnostnim in celo ekološkim kmetijstvom kot tudi v povezavi z varnim skladiščenjem ogljikovega dioksida iz zraka v zemljo. V osnovi je to oglje, ki ga pridobimo iz biomase s postopkom pirolize, kar pomeni, da karbonifikacija poteka ob zmanjšani prisotnosti kisika in pri temperaturi med 400 in 600 oC. V takih pogojih odstranimo iz biomase vodo, hlapne komponente (eterična olja, smole) ter del ogljika (syngas), v reaktorju pa ostane oglje. Tega procesiramo dalje tako, da ga zmeljemo in inokuliramo s koristnimi mikroorganizmi, ki v neštetih porah oglja ustvarijo izboljšane pogoje za uspevanje rastlin.

V predavanju bodo predstavljeni tako tehnološki postopki pridobivanja bio-oglja (v manjši seriji doma) kot tudi priprava bio-oglja za dodajanjem zemljinam. Podrobneje bodo navedeni razlogi za in proti vgradnji bio-oglja v zemljo. Posebej bo predstavljeno področje pridobivanja bio-oglja iz odpadkov, kot so odpadki piščančjih farm ter možnost nadgradnje sistema za izdelavo bio-oglja v sistem z lastno oskrbo z energentom (kurjenje plina, ki se sprošča v procesu izdelave oglja). Utemeljena bo tudi uporaba bio-oglja kot enega od načinov trajnega deponiranja toplogrednega plina COiz ozračju v zemljo, s čemer naj bi se tudi na ta način zaustavilo ogrevanja Zemljine atmosfere.

Vabljeni zlasti kmetovalci, vrtičkarji in lastniki gozdov.

 

 

Obveščamo vas, da zaradi slabega obiska in s tem prodaje,  v letošnjem letu ne bomo organizirali Sejmov zelišč in dobrot Krasa.

 

 

 

 ************************************************************************************************************************************************************************

Uspešno smo izpeljali:

Prišel je pustni čas, zato vam sporočamo, da vas bodo

PUSTNE ŠEME OBISKALE NA VAŠIH DOMOVIH

v soboto, 1. marca 2014,

in vam od jutranjih ur pa vse do večera prinašale želje za lepo pomlad in dobro letino v  letu 2014, zraven pa bodo primaknile še sladko darilo. 

 

V sredo, 5. marca 2014, vas VABIMO na pepelnico

Vsi ste vabljeni v Bunčetovo domačijo, kjer bo tradicionalna

sodba Pustu, natanko ob približno 19. uri.